Tin tức

Cách khấu trừ kê khai, quyết toán thuế TNCN thay người lao động

Làm thế nào để kế toán, doanh nghiệp có thể dễ dàng khấu trừ kê khai, quyết toán thuế TNCN thay người lao động? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây, đồng thời bổ sung những lưu ý về cách khấu trừ kê khai, quyết toán thuế TNCN thay người lao động theo đúng quy định nộp tờ khai thuế TNCN.

Theo quy định, đối với người nộp thuế có chi trả cho thu nhập của người làm công ăn lượng phải có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân.

-Nếu trong năm 2018 doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì sẽ không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sau đó, cần phải đề nghị Người nộp thuế gửi thông báo đến Cục Thuế trước ngày 31/3/2019 để Cục Thuế có cơ sở hủy nghĩa vụ kê khai tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2018;

– Trong trường hợp cá nhân người nộp thuế có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế thì Cơ quan chi trả thu nhập được uỷ quyền khấu trừ nộp thay phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin cho người người nộp thuế theo Mẫu 05/ĐK-TH-TCT, quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Trên tờ khai đánh dấu [x] vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

thuế tncn

– Trong trường hợp người phụ thuộc của cá nhân người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì Cơ quan chi trả thu nhập sẽ được uỷ quyền khấu trừ nộp thay phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin cho người phụ thuộc theo Mẫu 20/ĐK-TH-TCT. Trên tờ khai đánh dấu [x] vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký người phụ thuộc có thay đổi.

https://gioimodieu.com/su-can-thiet-cua-phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue-qua-mang/

– Quy định về thời hạn cơ quan chi trả thu nhập gửi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và  đăng ký thay đổi thông tin người phụ thuộc là 10  ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

– Bên cạnh đó, để giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động, không phải thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp đã được khấu trừ thuế nhưng thu nhập trong năm chưa đến mức phải khấu trừ. Khi tổ chức chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Nếu trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
https://gioimodieu.com/

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *