Tin tức

Hóa đơn điện tử đã hủy có dùng để tra cứu hóa đơn được không?

Rất nhiều cá nhân gặp phải vướng mắc về việc nếu hóa đơn điện tử đã hủy thì có thể lưu trữ để phục vụ việc tra cứu được không? Đặc biệt là với hóa đơn xe khách, rất nhiều trường hợp viết sai thông tin dẫn đến phải hủy hóa đơn, do vậy, các quy định về hủy hóa đơn rất được quan tâm. Để giải đáp câu hỏi hóa đơn điện tử đã hủy có thể dùng để tra cứu hóa đơn được hay không mời quý bạn đọc tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Theo hướng dẫn mới, khi phát hiện sai sót tùy vào loại hóa đơn, người phát hiện sai sót và thời điểm phát hiện sai sót mà cách xử lý là khác nhau.

tra cứu hóa đơn

Xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi có sai sót

– Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì:

+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

+ Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

-Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

+ Sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai thì người bán thực hiện việc  thông báo cho người mua; đồng thời Thông báo với cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn.

– Sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Thì:

+ Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế.

+ Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

+ Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót

– Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

– Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

– Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Cách khấu trừ kê khai, quyết toán thuế TNCN thay người lao động

Sự cần thiết của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Như vậy, hóa đơn điện tử đã hủy vẫn sẽ được lưu trữ để phục vụ việc tra cứu hóa đơn. Do đó các doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định này để đảm bảo việc lưu trữ hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu hơn về quy định hóa đơn điện tử để áp dụng chuẩn xác vào công việc của doanh nghiệp mình.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *